hostinganddoman1

Để làm nên một trang web chuyên nghiệp thì tên miền là một trong những thành phần không thể thiếu. Vậy tên miền là gì? Nó có tầm quan trọng ra sao đối với trang web của quý khách? Và tên miền gồm những loại nào? Chọn một tên miền như thế nào là phù hợp? Bài viết này sẽ phần nào giải đáp, cung cấp thêm thông tin cho quý khách về tên miền của website.

Tên miền minh họa

Tên miền là gì? 

Tên miền là một địa chỉ để truy cập vào website của quý khách đã được chứa trên host vì vốn dĩ host của quý khách chỉ có thể truy cập qua dãy IP của máy chủ đó. Để quý khách dễ hình dung về cách thức tên miền hoạt động, hãy liên tưởng tên miền giống như địa chỉ nhà của quý khách trong đời sống, mọi người bao gồm cả quý khách không cần nhớ tới tọa độ căn nhà chỉ cần nhớ địa chỉ nhà là được.

Các cấp của tên miền? 

Tên miền cấp 1: những tên miền loại này có đặc điểm là chỉ có 1 dấu chấm “.” như tuoitre.vn, google.com, cwebb.vn, …
Tên miền cấp 2: là các tên miền có 2 chấm như thanhnien.com.vn, nvhtn.org.vn, cwebb.com.vn, …
Subdomain: còn gọi là tên miền con, là những tên miền được tạo thêm từ tên miền cấp 1 hoặc tên miền cấp 2.

Đặt tên miền như thế nào để tối ưu nhất? 

Các đặt điểm về tên miền:
– Tên miền không được vượt quá 63 ký tự.
– Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-) còn khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
– Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu ngạch ngang (-).
– Tên miền của quý khách không cần bắt đầu bằng http:// hoặc www hay http://www.

 

Khi quý khách đặt tên miền cần lưu ý những điểm sau:
– Tên miền phải thật ngắn gọn, dễ nhớ nhưng phải thật ấn tượng
– Thường thì người dùng có xu hướng nhớ những tên miền ngắn gọn, đọc xuôi miệng và có nghĩa nhiều hơn.
– Đặt tên miền có liên quan đến chủ đề mà website của quý khách hướng tới nhất hay nói cách khác thương hiệu gắn với tên miền.

Tên miền có dạng như thế nào? Và gồm những loại nào? 

domainmh
Tên miền có dạng ví dụ như: www.cwebb.vn
Trong đó:
www: Tiền tố của tên miền, không bắt buộc phải gõ.
Cwebb: tên được đặt của tên miền
.vn: Hậu tố của tên miền, có thể gọi là đuôi tên miền.
Tên miền gồm có 2 loại là tên miền quốc tế và tên miền Việt Nam.
Tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu của doanh nghiệp, quý khách sẽ được cấp tên miền theo các dạng sau:
.COM: Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.
.BIZ: Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với .COM.
.EDU: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.
.GOV: Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.
.NET: Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.
.ORG: Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.
.INT: Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
.AC: Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.
.PRO: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
.INFO: Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân
.HEALTH: Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.
.TV: dành cho các công ty truyền thông, các đài truyền hình
.MOBI: dành cho các công ty viễn thông, công ty sản xuất thiết bị di động…
.NAME.VN: Và những tên miền quốc gia bao gồm .vn, .com.vn, .edu.vn…là một loại tên miền đặc biệt chỉ sử dụng cho các cá nhân.